Τύπος

Η/Μ/Χ

Annecy : Vincent Favre Félix: «J’ai toujours voulu avoir mon propre restaurant»

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Hello les gastronomes ...

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

L'avis du Guide MICHELIN

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Restaurant Vincent Favre Felix, table créative et inédite

Διαβάστε το άρθρο

Η/Μ/Χ

Coup de Cœur - Restaurant Vincent Favre-Félix à Annecy-le-Vieux

Διαβάστε το άρθρο

Χάρτης και Επικοινωνία


15 CHEMIN DE L'ABBAYE 74940 ANNECY LE VIEUX 04 50 01 08 88